ZPW ROWAG projektuje, wykonuje i montuje:

1. Mieszarki poziome łopatowe, o pojemności : 100 - 6000 litrów, do mieszania komponentów sypkich i premiksów.

2. Dozowniki mikro- i makrokomponentów sypkich.

3. Wagi tensometryczne: dozując, przesypowe, taśmowe, zbiornikowe - w wersji poziomej i pionowej, przeznaczone do ważenia i dozowania komponentów sypkich w zakresie makrokomponentów, mikrokomponentów i mikrośladów - wykonane w technice mikroprocesorowej z tensometrycznym pomiarem masy.

4. Urządzenia i podzespoły sterowane pneumatycznie, wyposażone w czujniki położenia:

a. rozdzielacze wielodrogowe oraz obrotowe: 2 - 16 dróg transportowych, do transportu pneumatycznego komponentów sypkich,

b. filtry pulsacyjne, tkaninowe,

c. zasuwy płaskie podzbiornikowe i podredlerowe,

d. śluzy obrotowe oraz śluzy przedmuchowe WESTINGOHOUSE,

e. wibratory pneumatyczne: WP-0, WP-1, WP-2

5. Linie dozująco-mieszające pasz i komponentów sypkich, o wydajności: 1,0 - 30,0 ton/godz., sterowane mikroprocesorowo.

6. Stacje mikrokomponentów paszowych o konstrukcji dopasowanej do indywidualnych wymagań użytkownika.

7. Szafy elektryczne z aparaturą zasilającą i sterującą, zabezpieczającą i przeciwporażeniową, dla urządzeń linii technologicznej.

8. Sterowanie, wizualizacja procesu technologicznego oraz archiwizacja danych: zestaw komputerowy PC + drukarka raportów + zasilacz awaryjny UPS.

Ponadto - oprogramowanie sterownika mikroprocesorowego linii + oprogramowanie systemu wizualizacji i archiwizacji danych SCADA lub INTELUTION.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych produktów i usług.